Commissie Bestuur en Samenleving 4 juni

Publicatiedatum: 
19 mei 2020
Op donderdag 4 juni aanstaande vergadert de Commissie Bestuur en Samenleving. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over de geagendeerde voorstellen.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar via gemeenteraad.vught.nl

De vergadering is openbaar en vanaf 20:00 uur via internet te volgen.  

Onderwerpen:

  • Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  • Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

  • Beheer en exploitatie sportzaal en jeugd- en jongerencentrum Elzenburg;

  • Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant;

  • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-West-Noord;

  • Zienswijze Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant; 

  • Financiële stukken WSD (jaarverslag 2019 en begroting 2021).