Commissie Bestuur & Samenleving - 4 februari

Publicatiedatum: 
9 jan 2021
Op donderdag 4 februari aanstaande vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving, om 20.00 uur in de commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

Op donderdag 4 februari aanstaande vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving, om 20.00 uur in de commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5.

Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over de geagendeerde voorstellen.
De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar (www.gemeenteraad.vught.nl). De vergadering is online via YouTube te volgen. 

Onderwerpen:

  • Rol burgemeester tijdelijke wet maatregelen COVID-19;
  • Toekomstige zendlicentie; 
  • Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2020;
  • Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Vught 2021; 
  • Wijziging Verordening Toeristenbelasting 2017;
  • Kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum.