Gemeenteraad 2014-2018

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. In de gemeenteraad van Vught zitten 21 raadsleden uit 6 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

Coalitie

De partij met de meeste stemmen leidt de coalitie-onderhandelingen. De afspraken en doelstellingen van de coalitiepartijen worden in het coalitieakkoord vastgelegd. De coalitiepartijen leveren de wethouders die samen met de burgemeester de uitvoerende macht vormen.

Fractie Gemeentebelangen

Fractie Gemeentebelangen

Fractie VVD

Fractie D66


Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Fractie SP

Fractie PvdA-Groenlinks

PvdA-GL

Fractie CDA

Fractie CDA