Gemeenteraad 2018-2020

Bij de gemeenteraadsverkiezingen, die iedere vier jaar gehouden worden, kiezen de inwoners van Vught de gemeenteraadsleden. De gemeenteraad van Vught bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over 6 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught


Coalitie

De partijen van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks vormen het college van de gemeente Vught; dit zijn de coalitiepartijen. Zij hebben na de verkiezingen van 21 maart 2018 een verbond gesloten. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de gemeente Vught. Dat heet een coalitieakkoord. Het coalitieakkoord 2018-2020/21 ‘Vernieuwd en vertrouwd’ is op 7 juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Fractie Gemeentebelangen

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Fractie PvdA-Groenlinks

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
ge

Fractie VVD

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. De oppositie wordt gevormd door D66, SP en CDA.

Fractie D66

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Fractie SP

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

Fractie CDA

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught