Gemeenteraad 2018-2022

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. In de gemeenteraad van Vught zitten 21 raadsleden uit 6 partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught


Coalitie

De coalitie wordt gevormd door de fracties Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD. De afspraken en doelstellingen van de coalitiepartijen zijn in het coalitieakkoord vastgelegd. De coalitiepartijen leveren de wethouders die samen met de burgemeester de uitvoerende macht vormen.

Fractie Gemeentebelangen

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Fractie PvdA-Groenlinks

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Fractie VVD

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Oppositie

De oppositie wordt gevormd door de fracties D66, SP en CDA. Oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Fractie D66

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Fractie SP

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

Fractie CDA

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught