Griffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. Het zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

De griffie bestaat uit

  • griffier: Nicole Collombon 
  • raadsadviseur/commissiegriffier: Ernst Verschuren
  • griffiemedewerker: Silvana Verbruggen

Mocht u iets willen weten over raadsaangelegenheden, dan kunt u daarvoor terecht bij de griffie, telefoon (073) 658 01 94 of via e-mail griffie@vught.nl