Lucas Middelhoff (raadslid)

Partij: PvdA-GroenLinks

Geboortedatum: 06-03-1956

Telefoonnummer: 06 - 43 36 65 55

E-mailadres: lucas@pvda-gl.nl

In de raad sinds: 2018

Nevenfuncties:

  • Eigenaar, Middelhoff Advies (bezoldigd)
  • Lid raad van toezicht, Severinus (bezoldigd)
  • Lid raad van toezicht, S&L Zorg (bezoldigd)
  • Lid raad van toezicht, Cadans Primair (bezoldigd)
  • Bestuurslid, NVA Balans (onbezoldigd)
  • Secretaris, Sociale Adviesraad Waalwijk (onbezoldigd)
  • Bestuurslid, Stichting Sociaal Pedagogische Zorg (SPZ) (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur, WSD (onbezoldigd)
  • Lid programmacommissie, ZonMw (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen:

geen