Maak gebruik van uw spreekrecht tijdens een commissievergadering

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een commissievergadering besproken. Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, is er de mogelijkheid bij een commissievergadering in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het te behandelen onderwerp aan de commissie duidelijk te maken.

Kenbaar maken aan de griffier

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat vooraf melden bij de griffier, mevrouw K.I. Goossens: telefoon (073) 658 01 99 of mailen naar griffie@vught.nl.

pdf Inspreken bij een commissievergadering (PDF, 37.67 KB)