Raadsvergadering 16 april

Publicatiedatum: 
10 apr 2020
Op donderdag 16 april aanstaande vergadert de gemeenteraad, om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is de vergadering alleen via internet te volgen.

Wilt u de vergadering zien? Klik hier

Wilt u inspreken bij een onderwerp dat op de agenda staat? U mag zelf bepalen of u dit schriftelijk, digitaal of fysiek wil doen. Indien u hiervan gebruik wil maken, neem dan contact op met de griffie via griffie@vught.nl of via (073) 658 06 80.

Hamerstukken

  • Subsidie explosievenonderzoek diverse projecten 2020; 
  • Verordening Werkgeverscommissie;
  • Delegatie Werkgeverscommissie;
  • Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2020-2023. 

Bespreekstuk

  • Subsidieverstrekking renovatie The Battle Axe