Raadsvergadering 2 juli

Publicatiedatum: 
26 jun 2020
Op donderdag 2 juli aanstaande vergadert de gemeenteraad, om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.gemeenteraad.vught.nl.

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1KwE2nBQ_cImHjSZ1_YDPg?view_as=subscriber

Hamerstuk

  • Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven 

Bespreekstukken

  • Jaarrekening en Jaarverslag 2019;
  • Bestuursrapportage I-2020;
  • Kadernota 2021-2024.