Spreek in tijdens de raadsvergadering

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een raadsvergadering besproken. Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, is er de mogelijkheid bij een raadsvergadering in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het te behandelen onderwerp aan de raad duidelijk te maken.

Online aanmelden

Kenbaar maken aan de griffier

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat vooraf online melden.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie.

Telefoon (073) 658 01 99
Email griffie@vught.nl