Spreek in tijdens een raadsvergadering

Als inwoner van Vught kunt u tijdens de raadsvergadering de gemeenteraad toespreken over een geagendeerd onderwerp. Dat heet spreekrecht. U mag uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor heeft u maximaal 5 minuten de tijd de raad te informeren over uw mening, een probleem uit te leggen of een verzoek toe te lichten. De raad kan u hierna nog aanvullende vragen stellen.